Overzicht makelaars
Makelaars tarieven
Makelaar zoeken:
 
[uitgebreid zoeken]
Home
Rekenmodules
De makelaar
Aankopen
Verkopen
Kosten Koper
Woning huren
Waarde woning
Courtage Makelaar
Makelaarsjargon
Franchise
Onderhandelen
De notaris
Taxatierapport nodig?
Hypotheek nodig?
Makelaars nieuws
Links
Aanmelden
Makelaar zoeken op regio:
Login makelaars  Tarieven makelaarsMakelaar zoekenInformatie  
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

VastgoedPRO voorheen LMV en RVT Makelaars

VastgoedPRO (voorheen LMV en RVT)
VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie in Nederland waarin makelaars, taxateurs en andere vastgoed professionals verenigd en georganiseerd zijn. In december 2009 is VastgoedPRO als organisatie ontstaan vanuit fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging LMV en Register van Vastgoed Taxateurs RVT. Hoewel VastgoedPRO eind 2009 is opgericht, gaat de historie van de grondleggers van LMV en RVT meer dan 20 jaar terug. Deze jarenlange expertise en deskundigheid vormen de basis van kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van de huidige aangesloten leden. Tot en met 2001 waren de professies Makelaar en Taxateur gereguleerd. De titel was beschermd, de professionals werden beëdigd, voordat ze toegelaten werden tot uitoefening van het vak. Na 2001 is deze titelbescherming en beroepsbescherming afgeschaft. Sindsdien mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen.

Vanuit de behoefte om zich kwalitatief te onderscheiden, vanuit de noodzaak om consumenten en zakelijke opdrachtgevers garanties te geven op het gebied van professionaliteit en deskundigheid, hebben deze professionals zich verenigd. Gezien het feit dat makelaars en taxateurs gelijkwaardige professionals zijn, waarbij weliswaar de beroepen uniek zijn, is in 2009 gekozen tot bundeling van kennis en kracht. Dit heeft geresulteerd in VastgoedPRO, de eerste beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs in Nederland die het vakgebied centraal stelt. VastgoedPRO is hiermee hét keurmerk waar u als consument of zakelijke opdrachtgever op kunt bouwen.

Bij VastgoedPRO staat niet de onderneming, het bedrijf waarin men werkt centraal, of het vastgoed waarin men werkzaam is, maar de professional en zijn of haar vakgebied. De kwaliteitseisen die VastgoedPRO aan haar leden stelt, worden bepaald op basis van de deskundigheid en professionaliteit waar de consument en zakelijke opdrachtgever recht op heeft. Dit uit zich niet alleen in de opleidingseisen die worden gesteld, maar ook in het toezicht dat uitgeoefend wordt op de aangesloten leden. Dit betekent dat u als consument of zakelijke opdrachtgever verzekerd bent van kwaliteit en deskundigheid. De kwaliteit hebben wij vastgelegd in toetredingseisen en in de voorwaarden om lid te kunnen blijven. Hieronder staan een aantal van deze kwaliteitswaarborgen genoemd.

VastgoedPRO leden staan garant voor kwaliteit en deskundigheid. Maar het kan gebeuren dat u als opdrachtgever niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u terecht bij een onafhankelijk en objectief loket om uw klacht in behandeling te laten nemen. VastgoedPRO, en daarmee alle aangesloten leden, zijn namelijk aangesloten bij De Geschillencommissie in Den Haag. VastgoedPRO heeft de Algemene Consumenten Voorwaarden, waaronder de aangesloten leden handelen, opgesteld in overleg met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Hierin staat beschreven waaraan VastgoedPRO leden zich hebben te houden en waar u als consument recht op heeft. Mocht er een geschil zijn, dan zal de SGC deze klacht behandelen. Alle leden van VastgoedPRO zijn gehouden aan elke uitspraak van de SGC. VastgoedPRO staat garant voor nakoming van de uitspraken. In alle gevallen bent u bij klachten verzekerd van onafhankelijke afhandeling en hebt u de garantie dat VastgoedPRO zorgt dat de uitspraken worden nagekomen. Mocht onverlet een aangesloten lid niet in staat zijn de uitspraken na te komen, dan neemt VastgoedPRO dit over en staat hier letterlijk en figuurlijk garant voor. De slogan “Zeker voor úw zaak” staat niet voor niets in het beeldmerk van VastgoedPRO.


Deze informatie is afkomstig van de website van de VastgoedPRO www.vastgoedpro.nl
Makelaarsland Webmakelaardij Erkende Taxateurs