Overzicht makelaars
Makelaars tarieven
Makelaar zoeken:
 
[uitgebreid zoeken]
Home
Rekenmodules
De makelaar
Aankopen
Verkopen
Kosten Koper
Woning huren
Waarde woning
Courtage Makelaar
Makelaarsjargon
Franchise
Onderhandelen
De notaris
Taxatierapport nodig?
Hypotheek nodig?
Makelaars nieuws
Links
Aanmelden
Makelaar zoeken op regio:
Login makelaars  Tarieven makelaarsMakelaar zoekenInformatie  
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

Taxatierapport nodig?

Veelgestelde vragen en tips over het taxatierapport

Hoeveel kost een taxatierapport?
Het tarief voor een taxatierapport is vaak afhankelijk van de getaxeerde waarde van de woning. Gebruikelijk is 1,85 promille, dat is 0,185% van de getaxeerde waarde. De laatste tijd zijn er ook veel aanbieders die een vast tarief aanbieden voor een taxatierapport. Hierdoor wordt het taxatierapport een stuk goedkoper bij woningen vanaf € 150.000,-. Let wel goed op of er bijkomende kosten zijn zoals kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en de BTW.

Tip: www.taxatietarieven.com (vergelijking van de tarieven voor een taxatierapport)

Accepteert de bank elk taxatierapport?
Niet altijd, als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. Als de taxateur is ingeschreven in een van de taxatie registers (VastgoedCert of SCVM) en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke hypotheek geldverstrekker (bank) het taxatierapport. Het enigste waarin de banken dan nog verschillen is de eis met betrekking tot de afstand waarop de taxateur van het te taxeren object gevestigd is. De ASR staat bekend als zeer streng met een eis van maximaal 10 kilometer, maar gemiddeld wordt een afstand van 20 kilometer geaccepteerd door bijna alle geldverstrekkers. Verder zijn er een aantal banken die het NWWI keurmerk verplicht stellen. Gelukkig zijn veruit de meeste taxateurs aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.

Nederlandse Vereniging van Banken: www.nvb.nl

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?
De kosten voor een taxatierapport kunnen worden uitgesplitst in:
 • Tarief taxateur (vanaf € 150,-)
 • Kadasterkosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • Gemeentelijke leges (€ 0,- tot € 75,-)
 • Administratiekosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • De BTW (21% van het totaalbedrag)
De kadasterkosten en de gemeentelijke leges worden ook wel verschotten genoemd. Let goed op of het aangeboden tarief voor het taxatierapport inclusief alle bovengenoemde posten is of dat er extra kosten bovenop het geadverteerde tarief komen. Indien de geldverstrekker een NWWI taxatierapport wil hebben dan is er wel sprake van extra kosten. Het NWWI vraagt namelijk een bijdrage van ca. 75,- en voor de taxateur wordt het opmaken van het taxatierapport wat bewerkelijker dus het kan zijn dat de taxateur daar ook nog wat extra voor vraagt.

Tip: www.erkende-taxateurs.nl (taxatiebureau met een vast tarief inclusief alle kosten)

Wat kan ik doen als een bepaalde executiewaarde gehaald moet worden?
De executiewaarde geeft de waarde van een woning weer als dat gedwongen verkocht zou moeten worden. De executiewaarde van bestaande huizen wordt geschat op 80 tot 90% van de vrije verkoopwaarde, de prijs die de woning op zou brengen bij normale verkoop. Voor de executiewaarde van nieuwbouwwoningen wordt ongeveer 90% van de aanneemsom gerekend, inclusief eventueel meerwerk. De executiewaarde bepaalt doorgaans hoeveel u kunt lenen. Dit is meestal maximaal 125% van de executiewaarde.

Bij een hypotheek is het dus voordelig om een zo hoog mogelijke executiewaarde te hebben i.v.m. rentekorting. Een taxateur moet objectief zijn in de waardebepaling van de woning maar kan wel rekening houden met de gewenste executiewaarde. Het maakt dan niet uit of u een taxateur via uw adviseur laat regelen of dat u er zelf een uitzoekt. Laat de taxateur wel altijd vooraf weten als u een bepaalde executiewaarde nodig heeft.

Wanneer is een taxatierapport nodig?
Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Andere redenen zijn aan of verkoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Wat is de uitleg van de begrippen die voorkomen in een taxatierapport?
Executiewaarde, vrij van huur en gebruik
Bij een gedwongen openbare verkoop van een woning is de executiewaarde de waarde die de woning dan nog opbrengt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de rente of aflossing van een hypotheek niet meer kan worden betaald. De geldverstrekker wil weten wat deze waarde is bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt ca. 10% lager dan de vrije verkoopwaarde.

Herbouwwaarde
Deze waarde is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie, met dezelfde afmetingen en dezelfde bestemming. Deze waarde is daarnaast afhankelijke van toegevoegde componenten zoals een nieuwe badkamer of serre. Deze waarde is alleen gebaseerd op de opstal.

Van herbouwwaarde is alleen sprake bij huizen, niet bij appartementen. De herbouwwaarde van een appartement kan immers niet los worden gezien van de rest van het gebouw. Appartementen zijn in de meeste gevallen verzekerd via de Vereniging van Eigenaren. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
Deze waarde wordt ook wel de vrije verkoopwaarde genoemd. Dit is de waarde die de woning heeft wanneer deze in normale omstandigheden verkocht wordt. De woning moet vrij zijn van huur en gebruik.

WOZ waarde
De WOZ waarde is de waarde van de woning die de Belastingdienst wil weten. Deze waarde heeft de belastingdienst nodig om de vermogensbelasting en het huurforfait vast te kunnen stellen. Daarnaast heeft de Belastingdienst deze waarde nodig voor belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?
Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Tip:
www.bouw-keuring.nl
www.bouw-technische-keuring.nl
www.bouwkundigonderzoek.nl

Wat staat er in het taxatierapport?
Tijdens woningtaxatie worden de volgende gegevens opgenomen:
 • Soort woning
 • Grootte, aard en indeling van de woning
 • Grootte, aard en indeling van het perceel
 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
 • Het niveau van afwerking
 • Esthetische en architectonische kwaliteit
 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?
Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:
 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving ingeving en object
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waardeoordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten

Welke registers en brancheverenigingen zijn er voor taxateurs?
Taxateurs die lid zijn van de NVM of de LMV staan ingeschreven in het VastgoedCert. De VBO taxateurs staan ingeschreven in het SCVM. Verder zijn er nog de taxateurs van branchevereniging RVT die zijn ingeschreven in een van beide taxatie registers. Elke taxateur die ingeschreven is in een van deze taxatie registers voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast is er nog het taxatiekeurmerk NWWI. De meeste taxateurs zijn aangesloten bij dit keurmerk.

Bron: www.taxatie-rapport.com


Makelaarsland Webmakelaardij Erkende Taxateurs