Overzicht makelaars
Makelaars tarieven
Makelaar zoeken:
 
[uitgebreid zoeken]
Home
Rekenmodules
De makelaar
Aankopen
Verkopen
Kosten Koper
Woning huren
Waarde woning
Courtage Makelaar
Makelaarsjargon
Franchise
Onderhandelen
De notaris
Taxatierapport nodig?
Hypotheek nodig?
Makelaars nieuws
Links
Aanmelden
Makelaar zoeken op regio:
Login makelaars  Tarieven makelaarsMakelaar zoekenInformatie  
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

Het kopen van een huis en de notaris

De notaris
De eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. Daarna zorgt hij voor inschrijving van deze akten in de openbare registers. In de regel wijst de koper van een huis de notaris aan.

De notaris is een jurist met veel ervaring op het gebied van onroerend goed. Hij adviseert u en nodigt beide partijen uit om elkaar de nodige informatie te verschaffen.

Afwikkeling
De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. De koper (en/of diens hypotheekbank) dient het verschuldigde bedrag tijdig voor het tekenen van de leveringsakte naar de derdengeldenrekening van de notaris over te maken. De verkoper krijgt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen als zeker is dat ook hij aan zijn verplichting om een onbelast huis op te leveren heeft voldaan. Dit is meestal 1 of 2 werkdagen na het passeren van de transport- (en hypotheek-)akte. De notaris zorgt ervoor dat de hele transactie naar behoren verloopt.

De notaristarieven
De tarieven van de notaris zijn per 1 oktober 1999 vrijgegeven en kunnen dus van notaris tot notaris verschillen. Daarom is het erg verstandig om eerst de notaristarieven van de verschillende notariskantoren met elkaar te vergelijken. Dit kan via de website: www.notaristarieven.nl. Op deze handige site kunt u snel en eenvoudig de notaristarieven vergelijken van alle door u geselecteerde notariskantoren in Nederland.

Vergelijk de notaristarieven op: www.notaristarieven.nlVraag: Waarom staat er in een hypotheekakte een hoger bedrag genoemd dan de feitelijke lening?

Situatie: Mevrouw Leenders heeft voor de aankoop van haar huis van de bank € 45.000 geleend. Om er zeker van te zijn dat mevrouw haar verplichtingen uit de geldlening nakomt, bedingt de bank een recht van hypotheek op het huis. Mevrouw Leenders ontvangt de concepten van de leverings- en hypotheekakte van de notaris. Zij gaat er op een avond eens goed voor zitten om de stukken door te lezen. Nadat ze op de eerste bladzijde heeft gezien dat ze een bedrag van € 45.000 van de bank heeft geleend, leest ze op de volgende bladzijde plotseling dat het bedrag waarvoor ze zekerheid – hypotheek – verleent, niet € 45.000 maar opeens € 68.000 bedraagt. Dat moet een vergissing zijn. De volgende ochtend belt ze meteen het notariskantoor om de fout in de akte te melden.

Antwoord: De bank mag behalve voor het aan de koper geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten om die verschuldigde rente te innen. Het gaat er niet om dat de koper het vermelde hogere bedrag aan de bank schuldig is, maar dat de bank, als deze tot opeising moet overgaan, vóór andere schuldeisers behalve de hoofdsom ook de eventueel nog niet betaalde rente en verschuldigde boete mag verhalen tot het vermelde hogere bedrag. De hoogte van de extra zekerheid verschilt per bank en varieert van 35% tot 60% van de (maximale) geldlening.Vraag: Wat gebeurt er als u uw hypotheekaflossing niet betaalt?

Situatie: Floris Vermeer heeft een eigen huis. Voor de aankoop heeft hij destijds bij de bank € 45.000 geleend. De bank heeft recht van hypotheek op het huis van Floris. Aan rente en aflossing moet Floris maandelijks € 445 betalen. Ondanks talrijke brieven en aanmaningen van de bank heeft Floris al bijna twee jaar niets meer betaald. De schuld aan de bank is al tot bijna € 57.000 opgelopen. De bank besluit ten slotte de geldlening op te eisen en daarbij gebruik te maken van het recht van parate executie. Het huis wordt op de veiling verkocht. Dit brengt na aftrek van de kosten € 43.000 op. Floris heeft intussen het huis verlaten en een verdieping gehuurd. Na enige tijd ontvangt hij weer een brief van de bank. De bank sommeert hem € 14.000 te betalen. Floris begrijpt dat niet. De bank heeft het huis toch verkocht en de opbrengst gekregen?

Antwoord: De bank wil de hele lening terug krijgen, alsmede alle kosten en achterstanden. Deze posten komen alle voor rekening van de schuldenaar. Indien na verkoop van de woning op een veiling een tekort blijft bestaan, dient dit nog steeds aan de bank te worden voldaan.Vraag: Kan een echtgenoot een hypotheek afsluiten voor de koop van een huis zonder de handtekening van zijn echtgenote?

Situatie: Aernout en Wilma zijn met elkaar getrouwd buiten gemeenschap van goederen, omdat Wilma een eigen zaakje heeft in damesmode. Ze besluiten tot de aankoop van een huis van € 90.000. Ze overleggen met de bank en er wordt een geldlening afgesproken van € 90.000. Aernout koopt het huis op zijn naam en verleent hypotheek op het huis. Zijn inkomen is ruim toereikend om zijn verplichtingen aan de bank na te komen. Daarom spreekt hij met de bank af, dat Wilma niet naast hem 'hoofdelijk aansprakelijk' zal zijn voor de hele geldlening. Voor het tekenen van de leverings- en hypotheekakten krijgt hij de concepten thuisgestuurd. Tot zijn verbazing leest hij dat Wilma toch mee moet om te tekenen. Hij belt de notaris om te vragen hoe dat zit; zijn vrouw zou toch niet schuldig worden?

Antwoord: Een regeling in de wet stelt dat, wanneer het gaat om de echtelijke woning, ook de echtgenote die daarin woont of gaat wonen toestemming moet verlenen tot het vestigen van hypotheek op het huis. Dit geldt voor ieder echtpaar, of ze nu getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Het is een beschermingsregel ten behoeve van de andere echtgenoot. De bedoeling ervan is te voorkomen dat een echtgenoot of echtgenote niet op de hoogte is van het feit dat er een hypotheek op zijn of haar woonhuis wordt gevestigd (en bij wanbetaling plotseling op straat zou komen te staan).

Makelaarsland Webmakelaardij Erkende Taxateurs